اول خبر | خبر امروز

بارش‌هاي کشور به ??? ميلي‌متر رسيد بيشترين بارش در خليج فارس و درياي عمان

زمان دریافت خبر :
شرکت مديريت منابع آب ايران گزارش داد، حجم بارش‌هاي کشور از ابتداي مهرماه سال گذشته تا امروز يکشنبه 27 فروردين ماه جاري، به 205 ميلي‌متر رسيده است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند