اول خبر | خبر امروز

US national security advisor visits Afghanistan after massive bomb attack

زمان دریافت خبر :
US National Security Advisor H.R. McMaster has arrived in the Afghan capital of Kabul days after the US military dropped its largest non-nuclear bomb on suspected Daesh positions.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 783

دیگران چه می خوانند