اول خبر | خبر امروز

بررسي مسائل و مشکلات حوزه سلامت با حضور دکتر لاريجاني ارايه نقشه راه از سوي رييس مجلس

زمان دریافت خبر :
نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس درتشريح جلسه امروز کميسيون متبوع خود، گفت: دراين جلسه با حضور رييس مجلس مسائل و موارد مربوط به حوزه سلامت به ويژه طرح تحول بررسي شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 780

دیگران چه می خوانند