اول خبر | خبر امروز

قانع نشدن 4 نفر از نمايندگان از پاسخ هاي وزير دادگستري لغو سخنراني نايب رئيس مجلس محور يکي از سوالات

زمان دریافت خبر :
نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با يادآوري سوال 4 نفر از نمايندگان از وزير دادگستري، گفت: نمايندگان از پاسخ هاي وزير قانع نشدند و درنهايت اين سوالات به صحن مجلس ارجاع داده خواهد شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 793

دیگران چه می خوانند