اول خبر | خبر امروز

سومي تيم بسکتبال سه نفره بانوان

زمان دریافت خبر :
تيم بسکتبال سه نفره بانوان با کسب عنوان سوم تورنمنت قزاقستان، نخستين عنوان بين المللي خود را به دست آورد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 311

دیگران چه می خوانند