اول خبر | خبر امروز

تصويب الزام تهيه سند آسيب شناسي مديريت بحران در کميسيون کلانشهرها

زمان دریافت خبر :
رييس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تهران از تهيه سند آسيب شناسي مديريت بحران براي تمامي شهر هاي کشور بعنوان يکي از مصوبات کميسيون مشترک کلان شهر هاي دولت خبر داد .

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 784

دیگران چه می خوانند