اول خبر | خبر امروز

منع قانوني براي حضور شهردار تهران در افتتاح پروژه‌ها وجود ندارد

زمان دریافت خبر :
معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران با تاکيد بر ادامه فعاليت عادي شهردار تهران گفت: هيچ منع قانوني براي حضور شهردار تهران در مراسم و يا افتتاح پروژه‌ها وجود ندارد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند