اول خبر | خبر امروز

کيميا عليزاده به بازي‌هاي کشورهاي اسلامي نمي‌رود

زمان دریافت خبر :
پزشک فيزيوتراپ کيميا عليزاده، گفت: به دليل پارگي ليگامان‌ مچ پاي راست عليزاده، امکان شرکت در بازي‌هاي کشور اسلامي را ندارد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 788

دیگران چه می خوانند