اول خبر | خبر امروز

آيا حالات چشم از تکامل احساسي ما سرچشمه گرفته اند؟

زمان دریافت خبر :

چهره انسان با وجود ترکيبي از ماهيچه هاي بسيار متنوع، مي تواند حالات چهره مختلفي را ايجاد کند، بنابراين تشخيص تصادفي يک حالت؛ همانند بردن دوباره بليط بخت آزمايي است! با اين حال، انسان مي تواند تا حدي احساسات اوليه را با توجه به شرايط و پس زمينه هاي فرهنگي درک کند. در واقع محققان …

نوشته آيا حالات چشم از تکامل احساسي ما سرچشمه گرفته اند؟ اولين بار در تکرا - اخبار روز تکنولوژي پديدار شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند