اول خبر | خبر امروز

حبس ? متهم در ارتباط با انفجارهاي مصر

زمان دریافت خبر :
دادستاني عالي امنيت دولت مصر دستور حبس ? متهم در ارتباط با وقوع انفجار در دو کليسا و حمله به يک ايست نظامي را صادر کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 311

دیگران چه می خوانند