اول خبر | خبر امروز

تشديد مواضع ضد ايراني مسئولان اردن

زمان دریافت خبر :
در ادامه سياست‌هاي ضد ايراني دولت اردن، امروز نيز يک نماينده پارلمان اين کشور اخراج سفير ايران را خواستار شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 780

دیگران چه می خوانند