اول خبر | خبر امروز

اولين پارک علم‌وفناوري غيردولتي؛ از مهم‌ترين برنامه‌هاي سال جاري دانشگاه آزاد

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون آموزش مجلس، تأسيس اولين پارک علم و فناوري غيردولتي توسط دانشگاه آزاد را يکي از مهم‌ترين رئوس برنامه‌هاي سال جاري اين دانشگاه خواند که از سوي رئيس دانشگاه در جلسه امروز کميسيون اعلام شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 788

دیگران چه می خوانند