اول خبر | خبر امروز

حکيم هفته جاري به مصر خواهد رفت

زمان دریافت خبر :
رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق هفته جاري در راستاي تقويت همکاري ميان مصر و عراق وارد اين کشور خواهد شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 784

دیگران چه می خوانند