اول خبر | خبر امروز

اقدامات تروريستي با هدف تامين امنيت اسرائيل انجام مي‌شود

زمان دریافت خبر :
عضو ارشد اتحاديه علماي مسلمان با محکوميت انفجار تروريستي فوعه و کفريا تاکيد کرد که اين اقدامات با هدف تامين امنيت اسرائيل صورت مي‎پذيرد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند