اول خبر | خبر امروز

ضرورت توجه به رفع نواقص طرح تحول سلامت

زمان دریافت خبر :
نمايندگان کميسيون بهداشت در جلسه‌اي با حضور رئيس مجلس به بررسي مشکلات حوزه بهداشت و درمان و تبيين فرمايشات رهبري با توجه به شعار سال در اين حوزه پرداختند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 784

دیگران چه می خوانند