اول خبر | خبر امروز

شعري به مناسبت چهلمين روز درگذشت شاعر انقلاب «احمد عزيزي»

زمان دریافت خبر :
« منصور منشي زاده» شعري به مناسبت چهلمين روز درگذشت شاعر نام آور انقلاب احمد عزيزي سروده است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند