اول خبر | خبر امروز

اولين روزنامه اي که در تعطيلات منتشر مي شود

زمان دریافت خبر :
. براي پنجمين سال متوالي در تعطيلات رسمي نوروز ، هفت صبح براي مسافران نوروزي منتشر مي شود و به صورت رايگان و در تيراژ گسترده در بين تمامي مسافران پروازهاي داخلي و خارجي ، قطارهاي مسافربري و عوارضي هاي مهم کشور و سطح شهر توزيع مي شود.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 390

دیگران چه می خوانند