اول خبر | خبر امروز

ثبت نام داوطلبان پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا آغاز شد

زمان دریافت خبر :
دومين روز ثبت نام داوطلبان پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا آغاز شد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2741

دیگران چه می خوانند