اول خبر | خبر امروز

شروع با دربي تلخ و پايان با اعتصاب و دعوا سالي که«پدر»رفت

زمان دریافت خبر :
تيم فوتبال استقلال اگر چه در انتهاي سال پاياني خوشي داشت اما در طول سال با اتفاقات حاشيه اي و تلخ زيادي همراه بود. رفتن مصنور پورحيدري تلخ ترين آنها بود.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1087

دیگران چه می خوانند