اول خبر | خبر امروز

مفاسد اقتصادي نارضايتي‌هاي عميقي به‌وجود آورده

زمان دریافت خبر :
نماينده مردم تهران در مجلس نهم شوراي اسلامي در بيانيه‌‌اي اعلام کرد که برخي عناصر فساد با عبور از سيستم‌هاي نظارتي سعي دارند حساسيت‌هاي عمومي را زائل کنند

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2740

دیگران چه می خوانند