اول خبر | خبر امروز

روحاني:فکرنمي‌کردم رييس‌جمهور بشوم دوست داشتم عالم‌ديني شوم که‌به درد‌مردم بخورد

زمان دریافت خبر :
روحاني:فکرنمي‌کردم رييس‌جمهور بشوم/دوست داشتم عالم‌ديني شوم که‌به درد‌مردم بخورد خوب شد عالم ديني نشد يني اگه عالم‌ديني ميشدتمام حوزه‌هاي‌علميه امروز بابتن پرشده بود

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3028

دیگران چه می خوانند