اول خبر | خبر امروز

ترامپ به زودي ناچار به استعفا خواهد شد

زمان دریافت خبر :
"اينديپندنت" پيش از اين در 11 فوريه نيز فاش کرده بود که حتي در صورت عدم وجود مدرکي دال بر خيانت يا دريافت رشوه که طبق قانون اساسي آمريکا موجب عزل رئيس جمهور مي شود، مي توان ترامپ را به روش ديگري از سمت خود عزل کرد. اين روزنامه در اين راستا به اصلاحيه قانون اساسي آمريکا در سال 1967 اشاره کرده و نوشت اين اصلاحيه راه را براي عزل رئيس جمهور قبل از پايان دوره رياست باز مي کند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2741

دیگران چه می خوانند