اول خبر | خبر امروز

در ديدار حيدرالعبادي و ترامپ چه گذشت؟

زمان دریافت خبر :
 حيدر العبادي بامداد سه شنبه از قول رئيس جمهوري آمريکا در شتاب و تقويت حمايت از جنگ عليه داعش خبر داد و ترامپ نيز ديدار با نخست وزير عراق در کاخ سفيد را نشانه تحکيم روابط دوکشور دانست.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3481

دیگران چه می خوانند