اول خبر | خبر امروز

درد تخمدان قبل از پريود، مطالب خواندني

زمان دریافت خبر :
قبل از پريودم يه درد خفيف و تقريباً دائم در تخمدان سمت راست دارم. هر سه ماه يکبار...

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4425

دیگران چه می خوانند