اول خبر | خبر امروز

درد تخمدان قبل از پريود، مطالب خواندني

زمان دریافت خبر :
قبل از پريودم يه درد خفيف و تقريباً دائم در تخمدان سمت راست دارم. هر سه ماه يکبار...

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6315

دیگران چه می خوانند