اول خبر | خبر امروز

آئيني به قدمت يک قرن در شاهرود

زمان دریافت خبر :
آيين کهن تهيه آب دعا در مساجد و تکاياي شاهرود با حضور اقشار مختلف مردم و خادمان مساجد، پيش از سال نو برگزار شد تا مردم مومن و متدين اين شهرستان دعايشان را بر بال بهار بنگارند.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 492

دیگران چه می خوانند