اول خبر | خبر امروز

بدترين شهرهاي جهان براي زندگي کدامند؟

زمان دریافت خبر :
بار ديگر بغداد به عنوان بدترين شهر براي زندگي در جهان معرفي شد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3492

دیگران چه می خوانند