اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

بدترين شهرهاي جهان براي زندگي کدامند؟

زمان دریافت خبر :
بار ديگر بغداد به عنوان بدترين شهر براي زندگي در جهان معرفي شد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند