اول خبر | خبر امروز

پس از زايمان مي توان ورزش را شروع کرد؟

زمان دریافت خبر :
وزن جنين از چقد به بعد بايد سزارين بشه ؟چه مدت بعد از زايمان مي تونم ورزش واليبال را شروع کنم؟

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3803

دیگران چه می خوانند