اول خبر | خبر امروز

اسپايسر: سندي مبني بر ارتباط ترامپ با روسيه وجود ندارد

زمان دریافت خبر :
کاخ سفيد اعلام کرد هيچ سندي وجود ندارد که از تباني ترامپ با روسيه حکايت داشته باشد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 464

دیگران چه می خوانند