اول خبر | خبر امروز

ظريف:امريکا بدعهدي کند، ايران براي بازگشت به شرايط قبل از برجام، امادگي کامل دارد

زمان دریافت خبر :
وزير امور خارجه ايران گفت: اگر آمريکا بدعهدي خود را به حدي برساند که ادامه برجام به منافع ملي ما خدشه وارد کند، جمهوري اسلامي ايران از آمادگي کامل براي بازگشت به شرايط قبل از برجام و حتي قوي تر از گذشته برخوردار است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3060

دیگران چه می خوانند