اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

درمان و پيشگيري از فرو رفتن مو در پوست پايين تنه

زمان دریافت خبر :
شايد براي خيلي ها سوال باشد که موهاي فرورفته چه هستند؟ موهاي اصلي که رشد مي کنند وارد پوست مي شوند اما به سطح  پوست نمي آيند. در اکثر موارد موها را با موم يا کندن آن  و يا از طريق پوست و تراشيدن به سمت سطح رشد خواهند کرد. هنگامي که يک مو فرو […]

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند