اول خبر | خبر امروز

درمان و پيشگيري از فرو رفتن مو در پوست پايين تنه

زمان دریافت خبر :
شايد براي خيلي ها سوال باشد که موهاي فرورفته چه هستند؟ موهاي اصلي که رشد مي کنند وارد پوست مي شوند اما به سطح  پوست نمي آيند. در اکثر موارد موها را با موم يا کندن آن  و يا از طريق پوست و تراشيدن به سمت سطح رشد خواهند کرد. هنگامي که يک مو فرو […]

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3802

دیگران چه می خوانند