اول خبر | خبر امروز

ساليانه ????ميليارد صرفه جويي ارزي در واردات دارو و تجهيزات پزشکي

زمان دریافت خبر :
معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو، گفت: صرفه جويي ساليانه حداقل ?? هزار ميليارد ريالي ناشي از کاهش ارزبري واردات دارو و تجهيزات پزشکي نشان دهنده حمايت از توليد در اين حوزه بوده است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3483

دیگران چه می خوانند