اول خبر | خبر امروز

شتردواني در کوه‌هاي مريخي و جت اسکي در دريا با سفر به چابهار

زمان دریافت خبر :
‌امسال سيستان وبلوچستان استان مقصد گردشگري کشور است،استاني که تصور مي شد ناامني درآن بيداد مي کند اما اين روزها به انفجار توسعه معروف شده است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3487

دیگران چه می خوانند