اول خبر | خبر امروز

رهبر انقلاب سال ?? را سال «اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال» نام نهادند فيلم

زمان دریافت خبر :
رهبر معظم انقلاب اسلامي سال 96 را سال «اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال» نامگذاري کردند.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4760

دیگران چه می خوانند