اول خبر | خبر امروز

نقش مهارکننده ورزش در پيشرفت سرطان سينه

زمان دریافت خبر :
نتايج مطالعه محققان ايراني نشان مي دهد که ورزش نه تنها موجب کاهش اندازه تومور سرطان سينه مي شود بلکه در برخي موارد اين تومورها را ناپديد نيز مي کند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3806

دیگران چه می خوانند