اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

ارتباط سلامت روحي با خنده و شوخي با ديگران

زمان دریافت خبر :
اگر به فکر افزايش سلامت روحي و جسمي خود هستيد پيشنهاد مي کنيم با روش هاي تاثيرگذار در اين زمينه آشنا شويد شوخي و خنده و برقراري روابط اجتماعي با ديگران در اين زمينه تاثيرات فراواني  ميگذارد سلامت روان و جسم تاثيرات مستقيمي بر يگديگر ميگذارند اگر به فکر افزايش سلامتي خود هستيد بهتر است […]

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند