اول خبر | خبر امروز

ارگاسم را بهتر بشناسيد

زمان دریافت خبر :
Orgasm يا به زبان فارسي ارگاسم،از واژه Orgasmos که يوناني هست آمده است و معناي آن هيجان مشتق است.در اصطلاحاتي که پزشکان استفاده ميکنند،ارگاسم به اين منظور استفاده ميشود:زماني که مني در حال خروج با ترشحات است هيجان جنسي ناگهان افزايش مي يابد و حسي بسيار قوي در فرد بوجود مي آيد که آن را […]

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 464

دیگران چه می خوانند