اول خبر | خبر امروز

شيريني هاي عيد چقدر کالري دارند؟

زمان دریافت خبر :
تعطيلات نوروز و ديد و بازديدهاي پرتعداد فرصتي را فراهم مي کند تا ميزان مصرفي کالري بيش از ايام ديگر سال باشد و در پايان تعطيلات چند کيلويي به وزن افراد اضافه شود.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2750

دیگران چه می خوانند