اول خبر | خبر امروز

شيريني هاي عيد چقدر کالري دارند؟

زمان دریافت خبر :
تعطيلات نوروز و ديد و بازديدهاي پرتعداد فرصتي را فراهم مي کند تا ميزان مصرفي کالري بيش از ايام ديگر سال باشد و در پايان تعطيلات چند کيلويي به وزن افراد اضافه شود.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4393

دیگران چه می خوانند