اول خبر | خبر امروز

پ?يامي پير?زبايي پ?ي?د? ب? ب?ن?ي ج?ژني ن?ور?ز

زمان دریافت خبر :
ب?شي سووريا- پارتي ي?ک?تي ديموکراتيکي کوردي سووريا ب? د?رکردني پ?يام?کي نووسراو?، هاتني سا?ي نو?ي ه?تاويي ب? خ??کي کوردستاني سووريا پير?زبايي وت.

امروز شنبه، 9 اردیبهشت 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2741

دیگران چه می خوانند

    اخبار داغ

    برچسب های روز

    پر بیننده ترین برچسب ها

    خبرنگار ما