اول خبر | خبر امروز

تئاتر در فقدان چهره هاي بزرگ خود به استقبال سال نو مي رود

زمان دریافت خبر :
تئاتر ايران در سال ?? شاهد وداع چهره هاي مختلفي بود که هر کدام از اين چهره هاي تئاتري جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده بودند.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5388

دیگران چه می خوانند