اول خبر | خبر امروز

تئاتر در فقدان چهره هاي بزرگ خود به استقبال سال نو مي رود

زمان دریافت خبر :
تئاتر ايران در سال ?? شاهد وداع چهره هاي مختلفي بود که هر کدام از اين چهره هاي تئاتري جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده بودند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2060

دیگران چه می خوانند