اول خبر | خبر امروز

آمادگي تيم‌هاي ايران براي بحران احتمالي در پايانه‌هاي نفتي

زمان دریافت خبر :
مديرعامل پايانه‌هاي نفتي ايران از آمادگي تيم‌هاي عملياتي پايانه‌هاي نفتي ايران براي مقابله با بحران خبر داد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 817

دیگران چه می خوانند