اول خبر | خبر امروز

آمادگي تيم‌هاي ايران براي بحران احتمالي در پايانه‌هاي نفتي

زمان دریافت خبر :
مديرعامل پايانه‌هاي نفتي ايران از آمادگي تيم‌هاي عملياتي پايانه‌هاي نفتي ايران براي مقابله با بحران خبر داد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2981

دیگران چه می خوانند