اول خبر | خبر امروز

Pressure mounting on Greece to implement austerity

زمان دریافت خبر :
Creditors are warning the Greek government the dept-ridden country could face a new economic crisis unless it implements the agreed austerity policies.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3523

دیگران چه می خوانند