اول خبر | خبر امروز

Ex-CIA chief: Trump should apologize to Obama for claims assessed as false by FBI director

زمان دریافت خبر :
Donald Trump should apologize to his predecessor, former President Barack Obama, for claims assessed as false by FBI Director James Comey, says a former CIA chief.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند