اول خبر | خبر امروز

يگان حفاظت منابع طبيعي در ايام نوروز حضور پرررنگي‌ دارد

زمان دریافت خبر :
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور ضمن اشاره به همکاري بخش هاي مختلف با يگان حفاظت به منظور مراقبت از منابع طبيعي در ايام نوروز، گفت:يگان در اين ايام اقدامات خود را تشديد کرده است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3726

دیگران چه می خوانند