اول خبر | خبر امروز

عراق مسير کمک رساني به داعش را بست

زمان دریافت خبر :
هادي العامري گفت: راه کمک رساني به تروريست هاي داعش از طريق مرز سوريه را بستيم.

امروز دوشنبه، 1 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7432

دیگران چه می خوانند