اول خبر | خبر امروز

عراق مسیر کمک رسانی به داعش را بست

زمان دریافت خبر :
هادی العامری گفت: راه کمک رسانی به تروریست های داعش از طریق مرز سوریه را بستیم.

امروز پنج شنبه، 3 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1672

دیگران چه می خوانند