اول خبر | خبر امروز

خط قرمز مذاکره کنار گذاشتن سلاح و پايبندي به قانون اساسي سوريه است

زمان دریافت خبر :
رئيس جمهور سوريه ميگويد که ملت اين کشور حامي روند مصالحه هستند و جنگي که در آن رخ داده در واقع درگيري ميان کشورهاي حافظ حقوق بين الملل و ناقضان آن است.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 688

دیگران چه می خوانند