اول خبر | خبر امروز

21 شهيد و زخمي در انفجار تروريستي بغداد

زمان دریافت خبر :
رسانه هاي عراقي اعلام کردند، انفجار يک خودروي بمب گذاري شده در منطق? العامل (جنوب بغداد) شماري کشته و مجروح بر جاي گذاشته است.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 686

دیگران چه می خوانند