اول خبر | خبر امروز

ادعاي بي‌اساس دبيرکل اتحاديه عرب عليه ايران

زمان دریافت خبر :
دبيرکل اتحاديه عرب گفت: اجلاس آينده سران کشورهاي عربي به مساله دخالت ايران در امور داخلي کشورهاي عربي خواهد پرداخت.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2948

دیگران چه می خوانند