اول خبر | خبر امروز

ادعاي بي‌اساس دبيرکل اتحاديه عرب عليه ايران

زمان دریافت خبر :
دبيرکل اتحاديه عرب گفت: اجلاس آينده سران کشورهاي عربي به مساله دخالت ايران در امور داخلي کشورهاي عربي خواهد پرداخت.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5475

دیگران چه می خوانند