اول خبر | خبر امروز

سال ?? «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» نامگذاري شد

زمان دریافت خبر :
رهبر معظم انقلاب اسلامي سال ?? را سال «اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال» نام نهادند.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3010

دیگران چه می خوانند