اول خبر | خبر امروز

منويات رهبري همواره آويزه گوش جان خانواده بزرگ ورزش است

زمان دریافت خبر :
رئيس کميته ملي المپيک گفت: انتخاب امسال از سوي مقام معظم رهبري بعنوان سال "اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال" مسئوليت خانواده بزرگ ورزش کشور را دو چندان مي کند.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6745

دیگران چه می خوانند