اول خبر | خبر امروز

تجربيات دانشگاه علم و صنعت به اقليم کردستان عراق منتقل مي شود

زمان دریافت خبر :
وزير آموزش عالي اقليم کردستان عراق با تاکيد بر همکاري و توسعه روابط دانشگاهي، خواستار انتقال تجربيات دانشگاه علم و صنعت ايران شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3740

دیگران چه می خوانند